raster graphics

raster graphics
taškinė grafika statusas T sritis informatika apibrėžtis Grafika, kurios paveikslai sudaryti iš mažų taškų. Paveikslas apibūdinamas taškų skaičiumi, 800 taškų pločio ir 600 taškų ilgio. Kiekvienas taškas vaizduojamas vienu arba keliais ↑bitais. Vieno bito pakanka, kai paveikslas sudarytas vien iš baltų ir juodų taškų (be pustonių arba spalvų). Keturiais bitais galima užkoduoti 16 pilkio tonų arba tiek pat spalvų, 8 bitais – 256 spalvas. Didinant paveikslą didėja ir jį sudarantys taškai, todėl blogėja paveikslo kokybė. Iliustraciją žr. priede. Taškinės grafikos paveikslai dažniausiai gaunami perkeliant realaus pasaulio objektų atvaizdžius į kompiuterį ↑skaitmeniniais fotoaparatais, ↑skaitytuvais ir kitais panašiais prietaisais. Jų failai turi prievardžius BMP, ↑PNG, ↑GIF, TIF, ↑JPEG ir kt. Dar vartojama rastrinė grafika. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. bit map; bitmap; bit-mapped graphics; pixel graphics; raster graphics ryšiai: dar žiūrėkbitas dar žiūrėkbitas dar žiūrėkbitas dar žiūrėkGIF failas dar žiūrėkJPEG failas dar žiūrėkPNG failas dar žiūrėkskaitytuvai dar žiūrėkskaitmeninis fotoaparatas palyginkvektorinė grafika

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Raster graphics — In computer graphics, a raster graphics image or bitmap, is a data structure representing a generally rectangular grid of pixels, or points of color, viewable via a monitor, paper, or other display medium. Raster images are stored in image files… …   Wikipedia

  • raster graphics — ▪ computer science also called  bit map graphics        a type of digital image that uses tiny rectangular pixels, or picture elements, arranged in a grid formation to represent an image. Because the format can support a wide range of colours and …   Universalium

  • Raster graphics editor — A raster graphics editor is a computer program that allows users to paint and edit pictures interactively on the computer screen and save them in one of many popular “bitmap” or “raster” formats such as JPEG, PNG, GIF and TIFF.Usually an image… …   Wikipedia

  • raster graphics — bit map graphics, method of portrayal which relates to the pixels which make up an image …   English contemporary dictionary

  • raster graphics — noun A data file or structure representing a generally rectangular grid of pixels, or points of colour, on a computer monitor, paper, or other display medium …   Wiktionary

  • Raster graphics — Растровая графика (машинная графика, представляющая изображение двумерным массивом точек); Растровый графический материал; Растровая графика …   Краткий толковый словарь по полиграфии

  • raster graphics —    Images defined as a set of pixels or dots in a column and row format …   IT glossary of terms, acronyms and abbreviations

  • Comparison of raster graphics editors — This is a comparison of raster graphics editors sorted by availability. Contents 1 List 2 General information 3 Operating system support 4 Features …   Wikipedia

  • Graphics — (from Greek gr. ; see graphy) are visual presentations on some surface, such as a wall, canvas, computer screen, paper, or stone to brand, inform, illustrate, or entertain. Examples are photographs, drawings, Line Art, graphs, diagrams,… …   Wikipedia

  • Graphics file format — Graphics file formats can be divided into four categories:Image file formats, also called raster graphics or bitmap files, contain a representation of a graphic stored as pixels at a fixed resolution. An example is a photographic digital image or …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”